Условия за внасяне на кучета и котки в Хърватия


Кучета, съпровождани от стопанина им, които се превозват през територията на Република Хърватия и такива, които временно пребивават в Хърватия, трябва преди влизането в страната да бъдат обозначени с микрочип или ясно четлив татуиран номер, който трябва да е вписан в свидетелство (или валиден EU-паспорт за домашни любимци, издаден в съответствие с действащото законодателство на ЕС).

Ако кучетата са маркирани с микрочип, който не съответства на критериите, определени от хърватските разпоредби, т.е. от разпоредбите на ЕС, стопанинът трябва да осигури съответния четец за регистрация на идентификационния номер от микрочипа.

Кучета, които са внесени на територията на Хърватия с цел трайно пребиваване, но не са обозначени с микрочип, трябва да бъдат обозначени с микрочип в срок от 15 дни след датата на влизането в страната.

Не се изисква Решение за ветеринарно-здравните условия за внасяне, издадено от хърватското Управление по ветеринарство, за домашни любимци (кучета, котки, декоративни и екзотични птици, морски свинчета, хамстери и др.) ако: 1. не са предназначени за по-нататъшна продажба и остават собственост на вносителя; 2. съпровожда ги разпореденото международно свидетелство за здравословно състояние на животните или ветеринарен сертификат (или валиден EU-паспорт за домашни любимци), в който компетентен орган на страната износител удостоверява, че:

а) животните са здрави и няма съмнения за заразни болести, подлежащи на задължително обявяване и не произхождат от територии, на които са разпространени заразни болести, преносими чрез този вид животни;
б) кучета, маркирани в съответствие с хърватските закони;
в) кучета, ваксинирани срещу бяс:

  • не по-малко от 6 месеца и не повече от една година преди експедирането в случай на първоначално ваксиниране, което би трябвало да е направено, когато животното е било най-малко на 3 месеца;
  • преди не повече от една година в случай на всяка следваща ("booster") ваксинация;
  • с умъртвен щам от вирус на бяс.

Забранява се вносът и временното пребиваване на територията на Хърватия на потенциално опасни кучета от породата питбул териер, които не са вписани в регистъра на Международния съюз по кинология (FCI) и техни кръстоски.

В Град Загреб (подобни условия и ред за отглеждане на кучета са приети и на други места в Хърватия) e определено на улицата, върху публични площи, паркове и в общите сградни помещения (стълбище, вход, асансьор, двор и под.) кучето трябва да се води на каишка, без да застрашава сигурността и здравето на хората, други животни и тяхното придвижване.

Кучета, които поради вродени качества, агресивен инстинкт или дресировката си представляват опасност за сигурността на хората, и по-конкретно доберман, американски стафордски териер, бултериер, питбул териер, ротвайлер, дог, немска и белгийска овчарка, японско бойно куче, голям японски шпиц, мастиф, шарпланинец и техните кръстоски, трябва да се водят на открито с каишка и задължително с намордник. По изключение породите дог бордо и неаполски мастиф се извеждан на открито на каишка, но без намордник.